تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

كتاب «نقش زن و مرد در نظام خانواده با رويكرد اسلامي» به زودي منتشر مي شود


پژوهشگاه حوزه و دانشگاه كتاب «نقش زن و مرد در نظام خانواده با رويكرد اسلامي» را به زودي روانه بازار نشر مي كند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، منزلت، اهداف و فرايند شكل گيري خانواده با بهره گيري از گزاره هاي ديني و با تحليل روان شناختي و تبيين نقش هاي مورد انتظار از زن و مرد به عنوان اركان اساسي خانواده و با تاكيد بر گزاره هاي ديني، موضوعاتي است كه فصل هايي از اين كتاب بدان ها اختصاص داده شده است و در ساير فصل ها توجه به تحليل هم ترازي نقش هاي مورد انتظار از زن و مرد با ظرفيت هاي زيستي و روان شناختي آنان و چرايي تشويق گزاره هاي اسلامي به ايفاي برخي مسئوليت ها توسط زنان و برخي توسط مردان، بحث شده است.

علي احمد پناهي، استاديار گروه روان شناسي پژوهشكده علوم رفتاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نگارنده كتاب «نقش زن و مرد در نظام خانواده با رويكرد اسلامي»، تلاش وافر نموده كتابي در تراز كتابِ كمك درسي و منبع پشتيبان براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته مطالعات زنان، علوم تربيتي، روان‌شناسي، حوزه علميه خواهران و برادران، مشاوران و ساير رشته‌هاي مربوطه تاليف نمايد.

وي پيش از اين نيز كتابي با عنوان «روان شناسي زن و مرد» را با همكاري مسعود جان بزرگي استاد گروه روان شناسي پژوهشكده علوم رفتاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر كرده بود كه آن كتاب هم به عنوان متن درسي براي دانشجويان روان شناسي، علوم تربيتي، مشاوران و فضلاي حوزه علميه معرفي شد.

كد خبر:42445
منبع خبر:حوزه نیوز
تاريخ خبر:1397/07/11