تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

شرح وظایف


 1. تدوین و پیشنهاد سیاست های لازم به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تأمین حقوق همه جانبه زنان بر پایه موازین اصیل اسلام و تدوین الگوهای مناسب ؛
 2.  تدوین و پیشنهاد سیاست های لازم به منظور شناخت ویژگی های مثبت فرهنگ اقوام و مقابله با تضعیف آن ، همچنین ریشه یابی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ های بیگانه و انحرافات اخلاقی و نیز زدودن بقایای بینش های متحجر که به نام مذهب در جامعه وجود دارد و آثار ستم و تبعیضی که از دوران نظام طاغوتی بر جامعه بانوان تحمیل شده است ؛
 3.  تدوین سیاست های لازم ، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی برای تقویت هر چه بیشتر نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه های مختلف اجرایی در زمینه های مزبور ؛
 4.  تدوین سیاست های لازم برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی برای استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت خود ( از طریق استفاده مناسب از وسایل و امکانات ورزشی ، آموزشی ، تفریحی ، هنری ، رسانه های همگانی و غیره ) و بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه های مختلف اجرایی برای برنامه ریزی ؛
 5.  تهیه طرح هایی جهت ارتقاء سطح آگاهی های عمومی و سواد آموزی و بررسی سیاست ها و شیوه های مناسب در زمینه های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی زنان ؛
 6. بررسی زمینه مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و هنری و بررسی نحوه رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش این گونه فعالیت ها ؛
 7.  بررسی و تدوین طرح های مناسب برای حل مشکلات زنان بی سرپرست و حمایت از آن ها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان ؛
 8.  اتخاذ تدابیر برای هماهنگ کردن فعالیت های مراکز و سازمان های فعال در امور فرهنگی و اجتماعی زنان و عند اللزوم ارائه طرح و پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛
 9.  پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی زنان به اشخاص و مراکز صلاحیت دار و حمایت از نظریه پردازان ، متفکران و دانشمندان مسلمان که به تبیین دیدگاه های اسلامی در زمینه خانواده و اجتماع می پردازند و کمک به ایجاد هماهنگی در برنامه های تحقیقاتی ؛
 10.  مطالعه و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی و اجتماعی بانوان و تهیه گزارش سالانه ؛
 11. برنامه ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی با جوامع و نهضت های انقلابی زنان در کشورهای دیگر به خصوص در کشور های اسلامی ؛
 12. اظهار نظر و یا تصمیم گیری در مواردی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار می شود ؛
 13. پیشنهاد ضوابط و معیار های فعالیت های مراکز فرهنگی – تبلیغی زنان و نحوه نظارت بر آن فعالیت ها ؛
تبصره 1 : نماینده شورا در هیئت نظارت و بازرسی عضویت خواهد داشت .
تبصره 2 : موارد موضوع بندهای 1تا 7 و 10 تا 12 از وظایف شورا برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم خواهد شد .