تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ترکیب اعضا


  1. دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا نمایندگان شورای عالی ؛
  2.  دو نفر صاحب نظر به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛
  3.  دو نفر نماینده رییس جمهور ؛
  4. دو نفر از بانوان نماینده مجلس با معرفی رییس مجلس شورای اسلامی ؛
  5.  دو نفر نماینده صاحب نظر با معرفی رییس قوه قضائیه ؛
  6. دو نفر از بانوان از حوزه علمیه قم به پیشنهاد جامعه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ,
  7.  یک نفر صاحب نظر در مسایل فرهنگی و اجتماعی زنان با معرفی وزیر یا رییس هر یکه از دستگاه ها و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فرهنگ ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، آموزش و پرورش ، کار و امور اجتماعی ، امور خارجه ، کشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اطلاعات ، صدا و سیما ، تربیت بدنی ، فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیروی مقاومت بسیج ، تبلیغات اسلامی ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ؛
تبصره : در صورتی که موضوع دستور شورا راجع به یکی از وزارتخانه ها یا دستگاه های اجرایی باشد ، نماینده آن دستگاه می تواند با حق رأی در جلسه شرکت کند .
ماده 3- رئیس شورا از میان دو نفر از اعضای شورا و با کسب اکثریت اعضا ، انتخاب و پس از تایید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی به شورای عالی معرفی و برای مدت 3 سال منصوب و حکم وی از طرف رییس شورای عالی صادر می شود .
تبصره 1 : انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی مجاز است .
تبصره 2 : دبیر شورا از میان دو نفر از بانوان عضو شورا یا خارج از آن با پیشنهاد رییس شورا به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی و باحکم دبیر شورای عالی برای مدت 3 سال منصوب می شود . انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی مجاز است .
ماده 4- کلیه امور تشکیلاتی ، اداری ، مالی و استخدامی شورا تابع تصمیمات هیئت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
ماده 5 – شورا می تواند برای اجرای وظایف خود ، گروه های کار تشکیل دهد .
تبصره : آیین نامه اجرایی شورا و کارگروه های تخصصی آن ، هماهنگ با آیین نامه های شوراهای اقماری و کمیسیون های تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم خواهد شد .
ماده 6- این آیین نامه مشتمل بر 6 ماده و 6 تبصره در جلسه 677 مورخ 16/9 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید .