تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


شناسايي مشكلات و اختلالات رواني قشر دانشجو جهت برنامه‌ريزي مؤثر در حل مشكلات آنان

لزوم هماهنگی برنامه های تنظيم خانواده در ايران و آموزش‌هاي مربوطه بر مبناي اصول اسلامي و مصالح نظام اسلامي

تعيين شاخص‌هاي مورد نياز براي سنجش سطح سلامت زنان و تدوين سياست‌ها و استراتژي‌هاي ارتقاي كيفيت زندگي و سلامت زنان

بررسی عوامل موثر بر باروری و معرفی یک الگوی صحیح از سبک زندگی سالم از دیدگاه پزشکی

شناسایی عوامل موثر بر کاهش جمعیت در حوزه بهداشت و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل بهداشتی کاهنده جمعیت

مدیریت مطلوب سیاست های جدید جمعیتی و تطابق هرچه بیشتر با فرهنگ و آموزه های اسلامی و سبک خانواده ی ایرانی

ضمن طرح تعاریف کلیدی از سلامت جنسی و حقوق جنسی، اقدامات انجام شده در مورد سلامت و حقوق جنسی در سطح جهانی و ایران در طی سال های اخیر تحلیل شده است

بررسی وضعیت روش های پیشگیری از بارداری (با تأکید بر روش های جراحی) در ایران و کشورهای منتخب منطقه و جهان