تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
پيام معرفت > استفتائات > الف.زني كه شوهر مي كند و وطن شوهر غير از وطن اوست، آيا زن مي تواند از وطن اصلي خود اعراض نكند و آن ر
نسخه چاپي


الف.زني كه شوهر مي كند و وطن شوهر غير از وطن اوست، آيا زن مي تواند از وطن اصلي خود اعراض نكند و آن را به عنوان وطن خود نگه دارد؟ ب.شوهري كه از وطن اصلي خود اعراض نكرده اگر همسر او به همراهش به آنجا برود كه وطن اصلي شوهر است ولي وطن زن نبوده حكم نماز و روزة زن چيست؟
آيت الله العظمي خامنه اي : الف.اشكال ندارد.ب. در فرض سؤال بدون قصد اقامة ده روز، نماز شكسته و روزه صحيح نيست.
آيت الله العظمي تبريزي : الف. اگر احتمال دهد كه در آينده ولو براي ماندن در مدتي از سال به آنجا برگردد اعراض محقق نشده و نمازش در آنجا تمام و روزه اش صحيح است. ب.در فرض مزبور نمازش شكسته است و روزه صحيح نيست.
آيت الله العظمي سيستاني : الف. مي تواند.ب. اگر قصد ده روز نكند شكسته است.
آيت الله العظمي صافي گلپايگاني : الف. اگر حق سكونت را براي خود قرار نداده و شوهرش اهل شهر ديگر است و او براي زندگي با شوهر به آن شهر رفت آن شهر عرفاً وطن او حساب مي شود و اعراض از وطن سابق محسوب است.ب. وطن زن محسوب نمي شود.
آيت الله العظمي بهجت : الف. مانعي ندارد با شرايط آن ب. قصر است اگر شوهر و به تبع او زن قصد زندگي كردن بخشي از سال را در آن جا ندارند و همچنين قصد اقامه ده روز را نداشته باشد.
آيت الله العظمي مكارم شيرازي : الف. هر گاه قصد داشته باشد براي زندگي مستمر به وطن خود باز گردد و بتواند شوهر را راضي به اين كار كند نمازش در وطن تمام است.ب.نماز و روزة ‌زن در وطن سابق شوهر شكسته است.