تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
مصوبات و قوانین > مصوبات > مصوبات شورای فرهنگي و اجتماعي زنان > «مصوبه اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده»
نسخه چاپي

«مصوبه اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده»


«مصوبه اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده»
جلسه شماره 161 | مورخ 1389/04/12


مصوبه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
جلسه 161 (هیأت رییسه)   1389/04/12
 
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 جلسه 677     مورخ 1389/09/16
_________________________
متن مصوبه

مصوبه «اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» که در جلسه 677 مورخ 1389/09/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1389/05/13 رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ‌ابلاغ می‌شود:
 
مقدمه

به‌منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه شورایی به نام «شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» که از این‌پس در این آیین‌نامه به اختصار «شورا» نامیده می‌شود زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.
 
ماده 1- وظایف:
1- تدوین و پیشنهاد سیاست‌های لازم به‌منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تامین حقوق همه جانبه زنان برپایه موازین اصیل اسلام و تدوین الگوهای مناسب.
2- تدوین و پیشنهاد سیاست‌های لازم به‌منظور شناخت ویژگی‌های مثبت فرهنگ اقوام و مقابله با تضعیف آن،‌ همچنین ریشه‌یابی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ‌های بیگانه و انحرافات اخلاقی و نیز زدودن بقایای بینش‌های متحجر که به نام مذهب در جامعه وجود دارد و آثار ستم و تبعیضی که از دوران نظام طاغوتی بر جامعه بانوان تحمیل شده است.
3- تدوین سیاست‌های لازم، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف اجرایی در زمینه‌های مزبور.
4- تدوین سیاست‌های لازم، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت خود (ازطریق استفاده مناسب از وسایل و امکانات ورزشی، آموزشی، هنری، رسانه‌های همگانی و غیره) و بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف اجرایی برای برنامه‌ریزی.
5- تهیه طرح‌هایی جهت ارتقاء‌ سطح آگاهی‌های عمومی و سوادآموزی و بررسی سیاست‌ها و شیوه‌های مناسب در زمینه‌های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی زنان.
6- بررسی زمینه مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و بررسی نحوه رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش این گونه فعالیت‌ها.
7- بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.
8- اتخاذ تدابیر برای هماهنگ کردن فعالیت‌های مراکز و سازمان‌های فعال در امور فرهنگی و اجتماعی زنان و عنداللزوم ارایه طرح و پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
9- پیشنهاد تحقیق در مسایل مهم فرهنگی و اجتماعی زنان به اشخاص و مراکز صلاحیت‌دار و حمایت از نظریه‌پردازان، متفکران و دانشمندان مسلمان که به تبیین دیدگاه‌های اسلامی در زمینه خانواده و اجتماع می‌پردازند و کمک به ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی.
10- مطالعه و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی و اجتماعی بانوان و تهیه گزارش سالانه.
11- برنامه‌ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی با جوامع و نهضت‌های انقلابی زنان در کشورهای دیگر به‌خصوص در کشورهای اسلامی.
12- اظهارنظر و یا تصمیم‌گیری در مواردی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار می‌شود.
13- پیشنهاد ضوابط و معیارهای فعالیت‌های مراکز فرهنگی- تبلیغی زنان و نحوه نظارت بر آن فعالیت‌ها.
تبصره1: نماینده شورا در هیأت نظارت و بازرسی عضویت خواهد داشت.
تبصره2: موارد موضوع‌ بندهای 1 تا 7 و 10 تا 12 از وظایف شورا برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم خواهد شد.
 
ماده2- ترکیب اعضا:
1- دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا نمایندگان شورای عالی.
2- دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
3- دو نفر نماینده رییس جمهور.
4- دو نفر از بانوان نماینده مجلس با معرفی رییس مجلس شورای اسلامی.
5- دو نفر نماینده صاحب‌نظر با معرفی رییس قوه قضاییه.
6- دو نفر از بانوان از حوزه علمیه قم به پیشنهاد مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
7- یک نفر صاحب‌نظر در مسایل فرهنگی و اجتماعی زنان با معرفی وزیر یا رییس هر یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، امور خارجه، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، صدا و سیما، تربیت بدنی،‌فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
تبصره: در صورتی که موضوع دستور شورا راجع به یکی از وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های دیگر اجرایی باشد نماینده آن دستگاه می‌تواند با حق رأی در جلسه شرکت کند.
ماده 3-رییس شورا از میان دو نفر از اعضای شورا و با کسب رای اکثریت اعضا، انتخاب و پس از تایید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی به شورای عالی معرفی و برای مدت 3 سال منصوب و حکم وی از طرف رییس شورای عالی صادر می‌شود.
تبصره 1: انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی مجاز است.
تبصره 2: دبیر شورا از میان دو نفر از بانوان عضو شورا یا خارج از آن، با پیشنهاد رییس شورا به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی و با حکم دبیر شورای عالی برای ‌مدت 3 سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی مجاز است.
ماده 4- کلیه امور تشکیلاتی، اداری، مالی و استخدامی شورا تابع تصمیمات هییت امنای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
ماده5-  شورا می‌تواند برای اجرای وظایف خود گروه‌های کار تشکیل دهد.
تبصره: آیین‌نامه اجرایی شورا و کارگروه‌های تخصصی آن، هماهنگ با آیین‌نامه‌های شوراهای اقماری و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم خواهد شد.
ماده 6 -این آیین‌نامه مشتمل بر 6 ماده و 6 تبصره در جلسه 677 مورخ 1389/09/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسید.