تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
مصوبات و قوانین > مصوبات > مصوبات شورای فرهنگي و اجتماعي زنان > «آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده»
نسخه چاپي

«آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده»


«آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده»


مصوبه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
جلسه 170  (هیأت رییسه)   مورخ 1389/08/22
 
   
    مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
جلسه  682   مورخ 1389/11/26
___________________________
متن مصوبه

مصوبه «آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده» كه در جلسه مصوب جلسه 682 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1389/11/26 و براساس مصوبه 1389/10/14 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
ماده 1:
به منظور تحقق اصول دهم و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ستاد ملي زن و خانواده كه در اين آيين‌نامه به اختصار ستاد ناميده مي‌شود، با هدف تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي ايران با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:
1. رئيس جمهور (رئيس)
2. معاون اول رئيس جمهور (نايب رئيس)
3. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
4. وزير آموزش و پرورش
5. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
6. وزير علوم، تحقيقات و فناوري
7. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
8. وزير رفاه و تأمين اجتماعي
9. وزير كشور
10. وزير دادگستري
11. رئيس سازمان ملي جوانان
12. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
13. مشاور رئيس قوة قضائيه
14. رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي
15. نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
16. رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده
17. رئيس مركز امور زنان و خانواده (دبير ستاد)
18. دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پيشنهاد مركز امور زنان و خانواده و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت سه سال
تبصره- ستاد مي‌تواند حسب مورد از ساير دستگاه‌ها بنا بر ضرورت دعوت نمايد.
 
ماده 2: وظايف ستاد
1. تنظيم سياست‌هاي اجرايي، راهبردها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي به‌منظور تحقق سياست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبري، سياست‌هاي كلان نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در موضوع زنان و خانواده
2. تعامل فعال با مجلس شوراي اسلامي و قوة قضائيه در زمينة تهيه و تدوين آئين‌نامه‌ها، لوايح و طرح‌هاي پيشنهادي به دولت و مجلس شوراي اسلامي و تنظيم راهكارهاي اجرايي مصوبات آنها
3. تعيين شاخص‌هاي سنجش وضعيت زنان و خانواده متناسب با ارزش هاي اسلامي در عرصه‌هاي مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي در سطح ملي و بين‌المللي
4. تنظيم و تصويب ساختارها و برنامه‌ريزي، ساماندهي و هماهنگي فعاليت‌هاي دستگاه‌ها درخصوص زنان و خانواده
5. نظارت و ارزيابي مستمر بر ميزان تحقق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در دستگاه‌ها و ارائه گزارش دوره‌اي به شوراي عالي و ساير مراجع ذيصلاح در حوزة زنان و خانواده
ماده 3- مصوبات ستاد بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و طبق مجوز هيئت وزيران لازم‌الاجراست و كليه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد ،اقدام و نتايج آن را به ستاد گزارش نمايند.
ماده 4- دبيرخانه ستاد در مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تشكيل خواهد شد و آئين‌نامه‌هاي مربوط به وظايف دبيرخانه نيز توسط اين مركز تدوين مي‌شود.
ماده 5- كلية كارگروه‌ها، ستادها، شوراها، كميته‌ها و كميسيون‌هايي كه در دستگاه‌هاي اجرايي در موضوع زنان و خانواده فعاليت مي‌كنند، در اجراي برنامه‌هاي خود تابع مصوبات اين ستاد مي‌باشند.
ماده 6- اين آيين‌نامه مشتمل بر 6 ماده و يك تبصره در جلسه 682 مورخ 1389/11/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.