تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
مصوبات و قوانین > مصوبات > مصوبات شورای فرهنگي و اجتماعي زنان > «اساسنامه جشنواره پروين اعتصامی»
نسخه چاپي

«اساسنامه جشنواره پروين اعتصامی»


«اساسنامه جشنواره پروين اعتصامی»


مصوبه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
  مورخ   1386/03/13
 
  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
جلسه 618   مورخ 1386/11/02
_________________________متن مصوبه

با توجه به جايگاه والاي زنان در فرهنگ و ادبيات ايران و لزوم ايجاد زمينه‌هاي مناسب رشد و اعتلاي آن از يك‌سو و تأثير برگزاري جشنواره‌اي با گسترة ملي و بين‌المللي در اين عرصه، از سوي ديگر جشنواره پروين اعتصامي هر دو سال يك‌بار طبق اين اساسنامه اجرا مي‌گردد.
 ماده1: اهداف
 1.  بزرگداشت مقام و شخصيت شاعر نامدار ايران پروين اعتصامي
 2. رشد و اعتلاي خلاقيت‌ها و آفرينش‌هاي ادبي بانوان
 3. ترويج و تقويت زبان فارسي در خارج از كشور
 4.  ايجاد پيوند بين ادبيات ملل به ويژه در حوزه جهان اسلام
 5. معرفي چهره‌هاي شاخص زنان اديب و پژوهنده
 6. تقدير از زنان در عرصة زبان و ادب فارسي
 ماده 2: دايره شمول ترجمه و تأليف
 1.  شعر
 2.  ادبيات داستاني
 3.  ادبيات نمايشي
 4.  ادبيات كودكان
 5.  پژوهش‌هاي ادبي
 ماده 3: اركان جشنواره
 1.  هيأت امناء
 2.  هيأت علمي
 3.  دبيرخانه
 ماده 4: اعضاء هيأت امناء
 1.  وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس هيأت امناء)
 2.  يك نفر از اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي به انتخاب اين فرهنگستان
 3.  نمايندگان وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما در شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان 
تبصره: معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان دبير، حق رأي در جلسات حق حضور خواهد داشت.

ماده 5: وظايف هيأت امناء
 1. تعيين خط مشي و سياست‌هاي كلي
 2. تعيين اعضاي هيأت علمي
 3. تصويب آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي ارائه شده توسط هيأت علمي
 4. بررسي و ارزيابي گزارشات هيأت علمي
 5. ارائه گزارش مكتوب هر دوره به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 ماده 6: هيأت علمي
هيأت علمي متشكل از 2 نفر از استادان، متخصصان و صاحب‌نظران در هر يك از شاخه‌هاي اصلي جشنواره و مجموعاً 50 نفر خواهد بود كه توسط هيأت امناء انتخاب مي‌شوند.
تبصره: دبير هيأت علمي، دبير علمي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
 
 ماده 7: وظايف هيأت علمي
 1.  پيشنهاد معيارهاي ارزيابي و تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي بررسي آثار به منظور تصويب در هيأت امناء
 2.  تعيين و تصويب هيأت‌هاي داوري در هر يك از شاخه‌هاي اصلي جشنواره از بين استادان، متخصصان و صاحب‌نظران مربوطه
 
ماده 8: دبيرخانه
دبيرخانه جشنواره به منظور انجام كليه امور اداري، اجرايي و پشتيباني در معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل و مستقر خواهد شد.
 
ماده 9: وظايف دبيرخانه
وظايف دبيرخانه در هر دور توسط به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.
 
ماده10: اعتبارات
اعتبارات لازم در رديف خاص به عنوان جشنواره پروين اعتصامي در بودجه سالانه معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منظور خواهد شد.
 
ماده 11: جوايز
ميزان جوايز جشنواره با در نظر گرفتن سقف جوايز ملي مشابه، به پيشنهاد دبير هيأت امناء و تصويب اين هيأت در هر دوره تعيين خواهد شد.
 
ماده 12:
اساسنامه جشنواره پروين اعتصامي در 12 ماده و 2 تبصره در جلسه 618 مورخ 1386/11/02 شوراي عالي انقلاب فرهنگي  به تصويب رسيد.