تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

«راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف»


«راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف»


مصوبه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
  مورخ    1384/04/28
 
 
 
مصوبه شورای  عالی انقلاب فرهنگی
جلسه 566   مورخ 05/04/ 1384
_______________________


متن مصوبه

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 566 مورخ 1384/05/04 در چارچوب اصول و مباني روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذيل تصويب نمود:
1- توسعه فرهنگ كنكاش و تفكر در مفاهيم ديني توسط جوانان به منظور پذيرش دروني و قلبي و عمل به آن ها؛
2- تبيين دائمي جايگاه والا و پر اعتبار زن در اسلام و مقايسه آن با ساير مكاتب به منظور احساس برتري شخصيت زن مسلمان نسبت به زنان ساير مكاتب و پرهيز از روي‌آوردن به جاذبه‌ها و شخصيت‌هاي كاذب؛
3ـ تقويت بنيه اعتقادي، اخلاقي و اصول و مباني تربيت براي والدين، خصـوصاً مادران نسبت به امـر عفاف و حجاب و ايجاد حساسيت در آنها نسبت به آسيب‌هاي ناشي از عدم رعـايت آن بـراي خـود، خانواده و فرزندان؛
4- اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب، تربيت و به‌كارگيري نيروي انساني شايسته نظير مديران، معلمين و اساتيد معتقد و عامل به رعايت حجاب و عفاف در كليه مراكز اداري و آموزشي؛
5ـ تبيين آمـوزه‌هـاي دينـي درخصـوص ضـرورت رعايت اصول حيا و عفت متناسب با قابليت‌ها و ويژگي‌هاي زنان و مردان و ايجاد تعادل در روابط اجتماعي آنها؛
6ـ احيا و ترويج سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر؛
7ـ ارتقاء سطح آگاهي جوانان درخصوص ارتباطات صحيح انساني و اخلاقي بين آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛
8- تبيين فلسفه و پيامدهاي مثبت فرهنگي ـ اجتماعي، رواني و اخلاقي عفاف و حجاب در عرصه‌هاي مختلف زندگي و اثرات منفي عدم رعايت آن در سست كردن بنيان‌هاي اخلاقي خانواده و جامعه؛
9ـ تبيين ديدگاه اسلام درخصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بيان فلسفه، احكام و دستاوردهاي مثبت رعايت آن در جامعه متناسب با شرايط سني جوانان و نوجوانان با شيوه‌هاي جذاب؛
10ـ توجه دادن به رعايت و نيز باور پوشش نه به عنوان يك اجبار اجتماعي بلكه به عنوان يك ارزش انساني، ديني و معنوي و يك باور قلبي جهت مصونيت از زشتي‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي؛
11ـ افزايش آگاهي والدين نسبت به رعايت حجاب و عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگويي آنان در اين امر؛
12ـ اهتمام جدي نهاد خانواده نسبت به تأمين نيازهاي عاطفي و شخصيتي فرزندان به‌ويژه دختران و تأثير آن در شكل‌گيري هويت ديني و اجتماعي آنها؛
13ـ تبيين نقش عفاف و حجاب در تقويت هويت ملي و فرهنگي جوانان و تأثير آن بر استقلال فرهنگي و سياسي كشور؛
14ـ تقويت روحيه تعادل در جوانان در رويكرد آنان به مدگرايي و بيان مستدل و منطقي اثرات و پيامدهاي مدگرايي افراطي و پرهيز از تقليد كوركورانه از مدهاي غربي و تقويت مدگرايي ملي؛
15ـ تبيين ريشه‌هاي تاريخي و فرهنگي و نشانه‌هاي روشن از وجود حجاب و پوشش در اديان الهي و جوامع داراي سابقه تاريخي و تمدن فرهنگي؛
16ـ زمينه‌سازي اجتماعي مناسب براي دختران و پسران جهت كشف، هدايت و بروز قابليت‌ها و توانمندي‌ها و تأمين مطالبات خود به منظور جلوگيري از بروز جلوه‌گري‌هاي نامناسب در حيطه فرهنگ عفاف و حجاب؛
17ـ اختصاص بخشي از موضوعات تحقيقاتي به بررسي «زمينه، علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه» و بررسي تأثيرات محصولات فرهنگي كشور بر اين موضوع؛
18ـ تشويق و ترغيب خانواده‌ها و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با معيارهاي شرعي انتخاب همسر، حقوق و وظايف يكديگر، تقويت روحيه ساده‌زيستي و قناعت‌پيشگي در زندگي؛
19ـ تقـويت همـاهنگـي بيـن دستـگاه‌هـاي ذيربط در برنامه‌ريزي و تأمين امكانات لازم جهت رفع مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود بر سر راه ازدواج جوانان؛
20ـ توسعه فعاليت‌هاي بنيادهاي ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خيّرين در امر ازدواج جوانان؛
21ـ ارتقاي مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي و توانمندي‌هاي جوانان جهت توسعه طرح‌هاي خوداشتغالي و آشنـايي با بـازار كـار و زمينه‌هاي مختلف فعاليت به عنوان زمينه‌ساز ازدواج، تشكيل خانواده و نهايتاً توسعه فرهنگ عفاف ؛
22ـ اهتمام جدي مراكز فرهنگي و كليه رسانه‌هاي كشور نسبت به ارائه الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگي خود (فيلم، سريال، تئاتر و ...) و پرهيز از ايجاد تضاد و تناقض براي جوانان در اين امر؛
23ـ جذب، تربيت و به‌كارگيري نيروي انساني آگاه و عامل به مباني ديني عفاف و حجاب در برنامه‌هاي فرهنگي و تبليغي؛
24ـ جهت‌دهي و تقويت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابليت‌ها و ظرفيت سازمان‌ها، احزاب، تشكل‌هاي غيردولتي و هيأت‌هاي مذهبي در كشور؛
25ـ هدايت تبليغات تجاري به سوي استقلال فرهنگي و اقتصادي؛
26- سازماندهي مبلغان آشنا به اصول و مباني فرهنگ عفاف و حجاب به روش‌هاي صحيح تبليغ و استفاده بهينه از آنها در مجامع ديني و خودجوش مردمي؛
27ـ نظارت دقيق و همه‌جانبه در امر توليد و نشر كتاب، مطبوعات و مجلات سينمايي در خصوص رعايت حريم عفاف و حجاب از نظر محتوايي و شكلي؛
28ـ تبيين ضرورت رعايت حجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامه‌هاي فرهنگي، تبليغي و هنري و پرهيز از يك سونگري؛
29ـ الگوسازي و ايجاد گرايشات عميق و پايدار نسبت به امر حجاب و عفاف از طريق معرفي سيره عملي معصومين (ع)، بزرگان علمي و ادبي و فرهنگي، منطبق با مقتضيات زمان و مكان و شرايط سني جوانان؛
30ـ تبيين عدم مغايرت پوشيدگي، حجاب و عفاف با حضور و فعاليت‌هاي اجتماعي زنان و رفع شبهه تعارض بين آن دو؛
31ـ توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي مختلف آموزشي، فرهنگي و تبليغي در جهت تبيين و تعيين حدود و ضوابط هماهنگ در رعايت عفاف و حجاب در ارائه برنامه‏ها و كالاهاي فرهنگي؛
32ـ تربيت و توسعه نيروي انساني مؤمن، كارآمد و آشنا به مسائل فرهنگي- تبليغي در امـر عفـاف و حجاب و پـرهيز از بـرخوردهاي خشن، فيزيكي و تحقير آميز با متخلفين؛
33 ـ هماهنگي و وحدت رويه مستمر و پايدار در برخورد با ناهنجاري‌هاي فرهنگي توسط دستگاه‌هاي مختلف در چارچوب قانون؛
34ـ ارتقاي سطح آگاهي و ايجاد حساسيت در مديران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاكميت ارزش‌هاي اخلاقي در مجموعه‌هاي تحت مسئوليت آن ها؛
35ـ طراحي و اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي در مراكز تبليغي، آموزشي و فرهنگي در راستاي توسعه امر عفاف و حجاب ؛
36ـ ترغيب مسئولين و مديران نسبت به مناسب‏سازي فيزيكي و فرهنگي محيط كار در ادارات، بانك‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، شركت‌هاي خصوصي براي شاغلين و مراجعين ؛
 37ـ توسعه و تنوع‌بخشي به الگوهاي مناسب حجاب و تبليغ آن توسط رسانه‌ها به منظور اقناع روحيه تنوع‌طلبي و حس زيباشناختي جوانان ضمن ترويج و تشويق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري كردن يك الگوي ثابت از حجاب؛
38ـ توجه دستگاه‌ها و نهادهاي فرهنگساز به مد به عنوان مؤلفه‌اي نوين و تأثيرگذار در جهت‌دهي به نوع پوشش و آراستگي جوانان ؛
39- تشويق و ترغيب و تبليغ نمادها و الگوهاي لباس ايراني و بومي مناطق مختلف كشور و ممانعت از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسلامي؛
40ـ اتخاذ تدابير لازم جهت توليد و توزيع اقلام مورد نياز جامعه در رعايت حجاب؛
41- ايجاد زمينه ‏هاي دسترسي عمومي به پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني ـ اسلامي و حمايت از طراحان و توليدكنندگان آن؛
42- ايجاد زمينه تبادل فرهنگي ملل اسلامي از طريق ارائه الگوها و نمادهاي پارچه و لباس ايراني ـ اسلامي؛
43- فراهم ساختن زمينه‏ هاي امكان رقابت براي توليدكنندگان داخلي و حمايت مالي از آن ها؛
44- تقويت فرهنگ استفاده از پارچه و لباس‌هاي منطبق با الگوهاي ايرانی اسلامي؛
45- تهيـه مقررات لازم بـراي جلـوگيري از واردات پـارچه و لباس غيرمتناسب با فرهنگ عفاف و حجاب؛
46- به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه‏هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه كميته ترويج و گسترش فرهنگ عفاف با تركيب ذيل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل خواهد شد و گزارش عملكرد آن هر شش ماه يكبار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه خواهد گرديد.
 1. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميته)
 2. رئيس سازمان تبليغات اسلامي (نائب رئيس كميته)
 3. دبير شوراي فرهنگ عمومي (دبير كميته)
 4. نماينده سازمان ملي جوانان
 5. نماينده وزارت اطلاعات
 6. نماينده نيروي انتظامي
 7. نماينده وزارت كشور
 8. نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
 9. نماينده وزارت آموزش و پرورش
 10. نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
 11. نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 12. نماينده سازمان صدا و سيما
 13. نماينده وزارت بازرگاني
 14. نماينده ستاد امر به معروف و نهي از منكر
 15. نماينده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
 16. نماينده سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
 17. نماينده وزارت مسكن و شهرسازي
 18. نماينده وزارت اقتصاد و دارايي
 19. نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 20. نماينده گمرك جمهوري اسلامي ايران
 21. نماينده سازمان تربيت بدني
 22. نماينده مركز امور مشاركت زنان
47- كميته ترويج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه راهكارها، آيين‏ نامه‏ ها و دستورالعمل‏ هاي اجرايي و نقش دستگاه ‏هاي ذيربط در اين خصوص را تهيه و تصويب نموده و به اطلاع شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند.