تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

بهداشتی


مراكز ارائه دهنده مراقبت هاي اوليه بهداشتي (سال 1394)
تعداد درمانگاه، كلينيك و پلي كلينيك به تفکیک نوع و استان در سال 1394
تعداد تخت هاي فعال بخش هاي بيمارستاني بر حسب نوع و استان در سال 1394
تعداد بيمارستان هاي فعال كشور و تخت هاي ثابت موجود بر حسب نوع وابستگي در سال 1394
تعداد بیمارستان‌های فعال کشور بر حسب نوع وابستگی به تفکیک استان در سال 1394
ولادت جاري ثبت شده برحسب جنس و به تفكيك گروه سني مادران در سال 1395
زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب سن، وضع زنـاشويي، تعداد فرزندان زنده بـه دنيا آورده و در حال حاضر زنده زنان حداقل يكبار ازدواج کرده (سرشماری 1395)